Over ons

Onze club werd gesticht in 1911 onder de naam "Goed Licht".

 

Wij zijn een groep enthousiaste fotografen die in clubverband, in een vriendschappelijke sfeer van onze hobby willen genieten. 

 

Het plezier beleven aan het maken, afwerken en tonen van foto's is hierbij het belangrijkst.  Deze foto's worden positief kritisch in de groep besproken. 

Zo kan elkeen putten uit de ervaring van de anderen en naar de eigen voorkeuren en kwaliteiten met verhoogde technische kennis betere foto's maken.  

 

Deze vergaderingen houden wij telkens de 1° en de 3° dinsdag van de maand in ons clublokaal in Cafe Refuge te Lier.

 

Jaarlijks organiseren wij, tijdens twee opeenvolgende weekends, een fototentoonstelling in het Vleeshuis te Lier waar wij ons werk aan het publiek voorstellen. 

Zo kan ons werk getoetst worden aan de smaak van het grote publiek. De bezoeker kan door deelname aan een enquete zijn voorkeur voor de 3 beste foto's laten kennen en kans maken op een geschenk.

 

Verder worden:

 

  • de leden periodiek gevraagd om foto's te maken in verband met een bepaald onderwerp;
  • er cursussen ingericht over de vele facetten van de fotografie waarbij ook aandacht besteed wordt aan het afwerken/bewerken van digitale foto’s;
  • bezoeken aan tentoonstellingen en evenementen georganiseerd;
  • interessante mensen uitgenodigd om over fotografie te komen praten en zo hun ervaring en kennis met ons te delen.  

Dit alles met als doel een fijne hobby ten volle te kunnen beleven en er samen plezier aan te hebben.

 

Lid van: FGA - Fotogroep Antwerpen

Lid van: CVB - Centrum voor Beeldexpressie

 

Webmaster (JS)